MLS

INFORMACJE I REGULAMIN Lowrance Ligi MLS NA SEZON 2024

ORGANIZATOR:

  MLS Service sp. z o.o.

  ul. Kanarkowa 49

  11-041 Olsztyn

  NIP 739 397 96 38

  Uwaga! Ze względu na sponsora tytularnego, nastąpiła zmiana nazwy ligi na Lowrance Liga MLS.

Zasady organizacji Lowrance ligi MLS sezon 2024

Prawo startu

1. W lidze MLS w sezonie 2024 prawo startu mają 2-osobowe drużyny zwane dalej teamami, które zarejestrują się na stronie ligi MLS, zapiszą się na zawody, dokonają ustalonych opłat. .

2. Zapisanie się na zawody jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu ligi na dany sezon.

3. Nazwa teamu nie może się zmieniać podczas danego sezonu, natomiast jest możliwość wprowadzenia tzw. rezerwowego na każdą z edycji zawodów..

4. Dopuszcza się możliwość startu osoby poniżej 18 lat za zgodą prawnego opiekuna, lub w teamie z osobą pełnoletnią i pod jej opieką.

5. Drużyny mogą brać udział w pojedynczych edycjach, a każda z edycji to oddzielne zawody.

6. Sezon 2024 – składa się z 4 dwudniowych zawodów.

7. Pierwsze trzy edycje odbędą się na terenie Warmii i Mazur.

8. Będzie prowadzona klasyfikacja, która posłuży do wyłonienia 15 najlepszych teamów, które otrzymają prawo startu w edycji finałowej, która w tym sezonie odbędzie się na łowisku specjalnym Bielinek.

9. Klasyfikacja będzie liczona punktacją ujemną, gdzie pod uwagę będzie brane 6 tur z 3 edycji sezonu 2024.

10. W przypadku rezygnacji teamu uprawnionego do startu w finale prawo startu otrzyma kolejny team z klasyfikacji sezonu.

11. W trakcie zawodów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

12. Zawodnicy muszą zapewnić we własnym zakresie łodzie wyposażone w odpowiednie środki ratownicze, wg obowiązującego regulaminu na danym łowisku oraz zezwolenie wędkarskie na terenie zawodów.

13. Od chwili rozpoczęcia zawodów zabrania się pływania w sposób mogący zakłócić prawidłowy przebieg zawodów.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skrócenia/odwołania zawodów w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych bez konieczności zwrotów opłaty startowej..

Terminarz Lowrance Ligi MLS sezon 2024

  1. Manyfik CUP Jezioro Mamry – I – sza edycja MLS/2024 – 11-12.05.2024 

  Zapisy start: 10.04.2024 - Koniec zapisów: 24.04.2024

  2. Railblaza CUP Jezioro Kisajno (do łowiska zaliczymy przyległe jak Dargin, natomiast przepływanie kanałami będzie nidozwolone) – II – ga edycja MLS/2024 – 21-22.09.2024

  3. Germina CUP jez. Niegocin – III – edycja MLS/2024 –12-13.10.2024

Uwaga! Zapisy na poszczególne zawody będą ogłaszane w komunikatach i przewidujemy je na miesiąc przed rozpoczęciem każdych z zawodów, przez dwa tygodnie.

Komunikaty będą ukazywały się na stronie FB – Lowrance Liga MLS

Finał Lowrance Ligi MLS – Lowrance CUP 23-24.11.2024 – superłowisko Bielinek

Zwycięzcą sezonu 2024 Lowrance Ligi MLS zostanie drużyna/team która wygra Finał, który odbędzie się na łowisku Bielinek.

W wyjątkowych przypadkach organizator dopuszcza dopisanie Teamów w zgłoszeniach po wymaganym terminie.

Organizator w uzasadnionym przypadku zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca i terminu zawodów.

SĘDZIOWANIE

Teren zawodów – będzie określony w komunikacie poprzedzającym każdą z imprez jednakże będzie terenem ściśle określonym bez dowolności pływania bez ograniczeń.

UWAGA! W sezonie 2024 Lowrance Ligi MLS nad prawidłowym przebiegiem zawodów będzie czuwał niezależny i powołany do tego celu sędzia.

SĘDZIOWANIE ZA POMOCĄ APLIKACJI XTRAMARLIN

  a) zawody odbywają się na żywej rybie, a ich zgłaszanie odbywa się za pomocą smartfonów i aplikacji sędziowskiej xTraMarlin

  b) każdy z teamów ma obowiązek zapoznać się z systemem działania aplikacji na stronie: 

  c) zdjęcia ryb na miarkach wykonuje się w poziomie, przykładając rybę prawym bokiem do miarki, tak aby pysk ryby dotykał początku miarki

  d) zdjęcie musi obejmować całą rybę tak żeby nie zasłaniać jej całej szerokości rękoma oraz musi być na nim widoczna karta startowa teamu

  e) ryby po zmierzeniu i wykonaniu zdjęcia muszą być niezwłocznie wypuszczone do wody.

Wyniki rywalizacji będą zamieszczone „na żywo” na stronie

xtramarlin.pl

UWAGA! W sezonie 2024 za wypożyczone miary sędziowskiej wymagana będzie kaucja w wysokości 100zł za każdą, która będzie zwracana bezpośrednio po oddaniu przymiaru komisji sędziowskiej, po końcu łowienia.

Szczegóły będą omawiane w komunikatach, które będą umieszczane na naszym profilu FB oraz bezpośrednio na odprawie sędziowskiej przed zawodami.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy ze względów niezależnych jak przepisy o bezpieczeństwie zdrowia czy warunki pogodowe uniemożliwiające rozegranie zawodów bez konieczności zwrotu opłaty startowej.

System punktacji ryb:

Do klasyfikacji będzie zaliczane 10 najlepiej punktowanych ryb.

Obowiązuje system obliczania „małych punktów” – za rybę – wymiar ryby do kwadratu

Przykłady:

  ⦁ szczupak 55cm – 55x55 = 3025pkt

  ⦁ sandacz 100cm – 10000pkt

System stosowany m.in. na mistrzostwach świata preferujący łowienie ryb większych i tym samym lepiej punktowanych.

  ⦁ Szczupak – wymiar 50cm

  ⦁ Sandacz – wymiar 50cm

  ⦁ Okoń – wymiar 25cm

  ⦁ Sum – wymiar 70cm

  ⦁ Boleń – wymiar do 40cm

Wymiary po przecinku są zaokrąglane do pełnych centymetrów, np. szczupak 50,1cm będzie zaliczony na wymiar 51cm.

Punktacja teamowa dotycząca poszczególnych zawodów:

Każdy dzień zawodów jest traktowany jako jedna tura i punktowany systemem tzw. ujemnym czyli:

  1 miejsce - 1pkt

  2 miejsce - 2pkt

  3 miejsce - 3pkt

W przypadku niezłowienia ryby, liczba punktów będzie zgodna z ilością startujących drużyn.

W przypadku nieobecności drużyny na turze otrzyma ona maksymalną liczbę punktów zgodną z ilością startujących drużyn.

Zwycięzcą edycji zawodów zostaje drużyna, która zgromadzi najmniejszą liczbę punktów z dwóch tur/dni.

W przypadku tej samej ilości punktów z dwóch tur zawodów, o wyższym miejscu decyduje większa liczba punktów za wszystkie zaliczone ryby danej drużyny w dwóch turach. Jeżeli to nie przynosi rozstrzygnięcia bierzemy pod uwagę najwyżej punktowaną rybę zaliczoną przez dany team, aż do skutku:

Opłaty – bilet wstępu:

  • Opłata startowa wynosi 400 zł od osoby:

  ⦁ Panie – 300pln

  ⦁ Juniorzy do 18-go roku życia - 300pln

  ⦁ Drużyny sponsorskie, które mają w nazwie markę naszego sponsora lub Partnera 200zł od osoby

  ⦁ Każdy sponsor po wspólnych ustaleniach może wystawić jedną drużynę objętą zniżką

  ⦁ W edycji finałowej Lowrance CUP zniżki nie obowiązują i opłata wynosi - 500zł od osoby

Opłatę startową należy wpłacić na konto:

MLS service sp. z o.o. nr 07194010763246310100000000

tytułem: Wpisowe na zawody wędkarskie – nazwa teamu

Wpisowe obejmuje:

  • Posiłek gorący każdego dnia trwania zawodów

  • Barek kawowy na miejscu zawodów każdego dnia trwania zawodów

  • Suchy prowiant + napoje na łódź w każdym dniu trwania zawodów

  • Bezpłatny dostęp do slipu wyznaczonego przez organizatora

  • Bezpłatny parking na samochody i łodzie na terenie bazy zawodów

  • Obsługę sędziowską oraz korzystanie z aplikacji https://xtramarlin.pl/

  • Prowadzenie klasyfikacji teamowej na stronie ligi MLS https://www.mlsfishing.pl/ oraz MLS Fishing na facebooku MLS Fishing na facebooku

  • Prowadzenie statystyk zawodów Lowrance Ligi MLS

  • Wprowadzenie indywidualnych profili drużyn Lowrance ligi MLS

  • Ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów

  • Ochronę łodzi na terenie bazy zawodów lub wyznaczonego do tego miejsca na czas trwania zawodów

  • Atrakcyjne nagrody dla najlepszych teamów

ZAPISY:

⦁ Rozpoczęcie zapisów miesiąc przed każdą z imprez.

⦁ Zakończenie zapisów dwa tygodnie przed każdą z imprez..

Uczestnik zapisujący się na zawody wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów MLS zwanej Warmińsko - Mazurska Liga spinningowa MLS (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). .

SPRAWY DYSCYPLINARNE:

  a) nieprzestrzeganie regulaminu zawodów

  b) rozpoczęcie zawodów przed czasem lub ich kontynuowanie po zakończeniu czas

  c) łowienia ryb poza wyznaczoną strefą wędkowania

  d) łowienia metodą trollingu i wertykalnie czyli w pionie

  e) uśmiercanie lub znęcanie się nad rybami

  f) samowolne wyjście na brzeg lub wpłynięcie w strefę roślinności przybrzeżnej bez zgody sędziego oraz podpłynięcie do innej łodzi zawodniczej

  g) niesportowe i nieetyczne zachowanie w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników

  h) przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną

  i) zabranie z łowiska złowionej ryb

  j) używanie żywej i martwej ryby jako przynęty oraz przynęt niezgodnych z przepisami

  k) spożywanie alkoholu lub innych środków mogących wpływać na obniżenie zdolności psychofizycznych

Wszelkie pytania lub uwagi proszę zgłaszać na naszego maila ligamls@op.pl lub na telefon organizatora 506 436 616. Zapraszamy do kontaktu.: