MLS

INFORMACJE I REGULAMIN WARMIŃSKO - MAZURSKIEJ LIGI SPINNINGOWEJ MLS NA SEZON 2023

ORGANIZATOR:

MLS Service

Mazurska Liga Spinningowa cykl zawodów odbywających się na jeziorach Warmii i Mazur i zbiorniku Siemianówka. Celem Ligi jest promocja sportu i turystyki wędkarskiej, sportowa rywalizacja fair-play oraz wyłonienie najlepszych teamów rywalizujących w Lidze

Prawo startu

1. W lidze MLS w sezonie 2023 prawo startu mają 2-osobowe drużyny zwane dalej teamami, które zarejestrują się na stronie ligi MLS, zapiszą się na zawody, dokonają ustalonych opłat i zaakceptują regulamin ligi.

2. Skład teamu nie może się zmieniać podczas danego sezonu, natomiast jest możliwość wprowadzenia tzw. rezerwowego na jedną z edycji zawodów.

3. Dopuszcza się możliwość startu osoby poniżej 18 lat za zgodą prawnego opiekuna, lecz w teamie z osobą pełnoletnią i pod jej opieką.

4. Drużyny mogą brać udział w pojedynczych edycjach.

Zasady organizacji ligi MLS sezon 2023

Sezon 2023 – składa się z cyklu 3 dwudniowych zawodów eliminacyjnych oraz zawodów finałowych, w których prawo startu będzie miało 20 najlepszych teamów po 6-ciu turach sezonu eliminacyjnego.

Terminarz

  1. Jezioro Roś – I – sza edycja MLS/2023 – termin 13-14.05.2023Zapisy start: 14.04.2023 - Koniec zapisów: 30.04.2023

  2. Zbiornik Siemianówka - II – ga edycja MLS/2023 – termin 24-25.06.2023Zapisy start: 24.05.2023 - Koniec zapisów: 10.06.2023

  3. Jezioro Śniardwy – III-cia edycja - termin 9-10.09.2023 (z opcją zbiornika rezerwowego w razie złych warunków atmosferycznych)Zapisy start: 9.08.2023 - Koniec zapisów: 25.08.2023

Jeżeli lista zapisów osiągnie minimalną pulę 25 teamów, organizator dopuszcza dopisanie Teamów w zgłoszeniach po wymaganym terminie.

4. FINAŁ - Wielkie Jeziora Mazurskie (jedno miejsce wypłynięcia) termin 7-8.10.2023.

5. Predator Fishing Grand Tour - 14-16.09.2023. Dwie najlepsze drużyny Ligi MLS Sezonu 2022, będą reprezentowały Ligę MLS na międzynarodowych zawodach na Łotwie.

W tym sezonie będą to:

  ⦁ Fishing Adenture

  ⦁ JMC Adventure Kosiory Team

UWAGA! Przed każdą imprezą będziemy zamieszczali komunikaty dotyczące poszczególnych zawodów. Komunikaty będą ukazywały się na stronie FB – Warmińsko – Mazurska Liga Spinningowa MLS.

Organizator zastrzega możliwość zmiany miejsca i terminu zawodów (tylko z ważnych powodów np. COVID-19)

Ryby i punktacja:

Metoda wędkowania to tylko i wyłącznie spinning na zasadach organizacji sportu wędkarskiego.

System punktacji ryb:

Do klasyfikacji będzie zaliczane 10 najlepiej punktowanych ryb.

Obowiązuje system obliczania „małych punktów” – za rybę – wymiar ryby do kwadratu

Przykłady:

  ⦁ szczupak 55cm – 55x55 = 3025pkt

  ⦁ sandacz 100cm – 10000pkt

System stosowany m.in. na mistrzostwach świata preferujący łowienie ryb większych i tym samym lepiej punktowanych.

  ⦁ Szczupak – wymiar 50cm

  ⦁ Sandacz – wymiar 50cm

  ⦁ Okoń – wymiar 20cm

  ⦁ Sum – wymiar 70cm

  ⦁ Boleń – wymiar do 40cm

Wymiary po przecinku są zaokrąglane do pełnych centymetrów, np. szczupak 50,1cm będzie zaliczony na wymiar 51cm.

Punktacja teamowa dotycząca poszczególnych zawodów:

Każdy dzień zawodów jest traktowany jako jedna tura i punktowany systemem tzw. ujemnym czyli:

  1 miejsce - 1pkt

  2 miejsce - 2pkt

  3 miejsce - 3pkt

W przypadku niezłowienia ryby, liczba punktów będzie zgodna z ilością startujących drużyn.

W przypadku nieobecności drużyny na turze otrzyma ona maksymalną liczbę punktów zgodną z ilością startujących drużyn.

Zwycięzcą edycji zawodów zostaje drużyna, która zgromadzi najmniejszą liczbę punktów z dwóch tur/dni.

W przypadku tej samej ilości punktów z dwóch tur zawodów, o wyższym miejscu decyduje większa liczba punktów za wszystkie zaliczone ryby danej drużyny w dwóch turach. Jeżeli to nie przynosi rozstrzygnięcia bierzemy pod uwagę najwyżej punktowaną rybę zaliczoną przez dany team, aż do skutku.

Sezon 2023 jest podzielony na dwa etapy:

⦁ Eliminacyjny – składający się z sześciu tur/edycje I-III sezonu 2023

⦁ Finałowy – składający się z dwóch tur /edycja IV sezonu 2023

Klasyfikacja Teamowa

1. Jezioro Roś – I – sza edycja MLS/2023 – termin 13-14.05.2023

2. Zbiornik Siemianówka - II – ga edycja MLS/2023 – termin 24-25.06.2023

3. Jezioro Śniardwy - termin 9-10.09.2023 (z opcją zbiornika rezerwowego w razie złych warunków atmosferycznych)

Etap finałowy

4. FINAŁ - Wielkie Jeziora Mazurskie (jedno miejsce wypłynięcia) termin 7-8.10.2023

UWAGA!

Zwycięzcą sezonu 2023 Mazurskiej Ligi Spinningowej MLS zostanie drużyna/team która wygra ETAP FINAŁOWY

Sędziowanie:

  • Zawody odbywają się na „żywej rybie”, a ich zgłaszanie odbywa się za pomocą aplikacji sędziowskiej xTramarlin.

  • Miary sędziowskie wydaje organizator na czas trwania zawodów, będą rozdawane i zbierane na każdych zawodach.

  • Dodatkowe instrukcje i informacje zawodnicy otrzymają na odprawie sędziowskiej poprzedzającej zawody.

  • Wyniki rywalizacji będą zamieszczone „na żywo” na stronie xtramarlin.pl https://www.xtramarlin.pl/

  • Pomiar czasu – w edycjach I i II-giej sezonu 2023 organizator wprowadza tzw. POMIAR CZASU. Dokładny opis tej formuły umieścimy w komunikatach dotyczących poszczególnych edycji.

Opłaty – bilet wstępu:

  • W lidze MLS dla 2-osobowych Teamów w sezonie 2023 obowiązują opłaty w wysokości:

  ⦁ 350pln/osoba za udział w edycjach eliminacyjnych

  ⦁ 400pln/osoba za finał

  Promocje:

  ⦁ Panie – 200pln/za udział w edycjach eliminacyjnych

  ⦁ Juniorzy do 18-go roku życia - 200pln/za udział w edycjach eliminacyjnych

Wpisowe obejmuje:

  • Posiłek na ciepło każdego dnia trwania zawodów

  • Barek kawowy na miejscu zawodów

  • Suchy prowiant + napoje na łódź

  • Bezpłatny dostęp do slipu wyznaczonego przez organizatora

  • Bezpłatny parking na samochody i łodzie na terenie bazy zawodów

  • Obsługę sędziowską oraz korzystanie z aplikacji https://xtramarlin.pl/

  • Prowadzenie klasyfikacji teamowej na stronie ligi MLS https://www.mlsfishing.pl/ oraz MLS Fishing na facebooku

  • Prowadzenie statystyk zawodów ligi MLS

  • Wprowadzenie indywidualnych profili drużyn ligi MLS

  • Ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów

  • Ochronę łodzi na terenie bazy zawodów lub wyznaczonego do tego miejsca na czas trwania zawodów

  • Atrakcyjne nagrody dla najlepszych teamów

ZAPISY:

⦁ Zapisy na każde z zawodów są obowiązkowe i będą prowadzone przez okres 2 tygodni.

⦁ Rozpoczęcie zapisów miesiąc przed każdą z imprez.

⦁ Zakończenie zapisów dwa tygodnie przed każdą z imprez.

UWAGA! Podstawą do rozegrania zawodów będzie zapisanie się na każde z zawodów eliminacyjnych 25 drużyn.

⦁ Minimalna ilość drużyn to 25 teamów.

⦁ Jeżeli na dwa tygodnie przed zawodami zapisanych będzie mniej niż 25 drużyn organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy. W takim przypadku dla drużyn, które dokonały zapisu i opłaty, środki zostaną zwrócone.

Wszelkie pytania lub uwagi proszę zgłaszać na naszego maila ligamls@op.pl lub na telefon organizatora. Zapraszamy do kontaktu.

Uczestnik zapisujący się na zawody wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów MLS zwanej Warmińsko - Mazurska Liga spinningowa MLS (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).