MLS

INFORMACJE I REGULAMIN WARMIŃSKO - MAZURSKIEJ LIGI SPINNINGOWEJ MLS NA SEZON 2022

ORGANIZATOR:

MLS Service

Mazurska Liga Spinningowa cykl zawodów odbywających się na jeziorach Warmii i Mazur. Celem Ligi jest promocja sportu i turystyki wędkarskiej, sportowa rywalizacja fair-play oraz wyłonienie najlepszych teamów rywalizujących w tym regionie.

Prawo startu

1. W lidze MLS w sezonie 2022 prawo startu mają 2-osobowe drużyny zwane dalej teamami, które zarejestrują się na stronie ligi MLS, zapiszą się na zawody, dokonają ustalonych opłat i zaakceptują regulamin ligi.

2. Skład teamu nie może się zmieniać podczas danego sezonu, natomiast jest możliwość wprowadzenia tzw. rezerwowego na jedną z edycji zawodów.

3. Dopuszcza się możliwość startu osoby poniżej 18 lat za zgodą prawnego opiekuna, lecz w teamie z osobą pełnoletnią i pod jej opieką.

4. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa teamów w pojedynczych edycjach.

Zasady organizacji ligi MLS sezon 2021

Sezon 2022 – składa się z cyklu 4 dwudniowych zawodów czyli z 8 tur.

Terminarz

  1. Jezioro Kisajno – I – sza edycja MLS/2022 – termin 21-22.05.2022

  2. Jezioro Jeziorak - II – ga edycja MLS/2022 – termin 18-19.06.2022

  3. Jezioro Siemianówka termin 24-25.09.2022

  4. Jezioro Kisajno termin 29-30.10.2022

UWAGA! Przed każdą imprezą będziemy zamieszczali komunikaty dotyczące poszczególnych zawodów. Komunikaty będą ukazywały się na stronie FB – Warmińsko – Mazurska Liga Spinningowa MLS.

Organizator zastrzega możliwość zmiany miejsca i terminu zawodów (tylko z ważnych powodów np. COVID-19)

Ryby i punktacja:

Metoda wędkowania to tylko i wyłącznie spinning na zasadach organizacji sportu wędkarskiego.

System punktacji ryb:

Do klasyfikacji będzie zaliczane 10 najlepiej punktowanych ryb.

Obowiązuje system obliczania „małych punktów” – za rybę – wymiar ryby do kwadratu

Wyjaśnienie :

  szczupak 50cm da – 2500pkt

  sandacz 100cm – 10000pkt

System stosowany m.in. na mistrzostwach świata preferujący łowienie ryb dużych

  • Szczupak – wymiar ochronny do 50cm

  • Okoń – wymiar ochronny do 20cm

  • Sandacz – wymiar ochronny 50 cm

  • Sum – wymiar ochronny do 70cm

  • Boleń – wymiar ochronny do 40cm

Punktacja teamowa dotycząca poszczególnych zawodów:

Każdy dzień zawodów jest traktowany jako jedna tura i punktowany systemem tzw. ujemnym czyli:

  1 miejsce - 1pkt

  2 miejsce - 2pkt

  3 miejsce - 3pkt

W przypadku niezłowienia ryby, liczba punktów będzie zgodna z ilością startujących drużyn.

W przypadku nieobecności drużyny na turze otrzyma ona maksymalną liczbę punktów zgodną z ilością startujących drużyn.

Zwycięzcą edycji zawodów zostaje drużyna, która zgromadzi najmniejszą liczbę punktów z dwóch tur/dni.

W przypadku tej samej ilości punktów z dwóch tur zawodów, o wyższym miejscu decyduje większa liczba punktów za wszystkie zaliczone ryby danej drużyny w dwóch turach. Jeżeli to nie przynosi rozstrzygnięcia bierzemy pod uwagę najwyżej punktowaną rybę zaliczoną przez dany team, aż do skutku.

Sezon 2022 składa się z 8 tur

Klasyfikacja Teamowa

Do klasyfikacji rocznej/końcowej będą zaliczane 6 najlepszych tur w sezonie.

Zwycięzcą sezonu 2022 Mazurskiej Ligi Spinningowej MLS zostanie drużyna/team która osiągnie najniższą wartość punktową z tych 6 tur

Sędziowanie:

  • Zawody odbywają się na „żywej rybie”, a ich zgłaszanie odbywa się za pomocą aplikacji sędziowskiej xTramarlin.

  • Miary sędziowskie wydaje organizator na czas trwania zawodów, będą rozdawane i zbierane na każdych zawodach.

  • Dodatkowe instrukcje i informacje zawodnicy otrzymają na odprawie sędziowskiej poprzedzającej zawody.

  • Wyniki rywalizacji będą zamieszczone „na żywo” na stronie xtramarlin.pl https://www.xtramarlin.pl/

  • Pomiar czasu – w edycjach I i II-giej sezonu 2022 organizator wprowadza tzw. POMIAR CZASU. Dokładny opis tej formuły umieścimy w komunikatach dotyczących poszczególnych edycji.

Opłaty – bilet wstępu:

  • W lidze MLS dla 2-osobowych Teamów w sezonie 2022 obowiązują opłaty w wysokości 600pln za każdą edycję zawodów.

  • W sezonie 2022 organizator przewiduje opłaty promocyjne dla teamów mieszanych z kobietą bądź juniorem w wysokości 450pln za Team.

Wpisowe obejmuje:

  • Obsługę sędziowską oraz korzystanie z aplikacji https://xtramarlin.pl/

  • Prowadzenie klasyfikacji teamowej na stronie ligi MLS https://www.mlsfishing.pl/ oraz MLS Fishing na facebooku

  • Prowadzenie statystyk zawodów ligi MLS

  • Wprowadzenie indywidualnych profili drużyn ligi MLS

  • Ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów

  • Ochronę łodzi na terenie bazy zawodów lub wyznaczonego do tego miejsca na czas trwania zawodów

  • Posiłek na ciepło każdego dnia trwania zawodów

  • Barek kawowy na miejscu zawodów

  • Suchy prowiant + napoje na łódź

  • Bezpłatny dostęp do slipu wyznaczonego przez organizatora

  • Bezpłatny parking na samochody i łodzie na terenie bazy zawodów

  • Atrakcyjne nagrody dla najlepszych teamów

Wszelkie pytania lub uwagi proszę zgłaszać na naszego maila ligamls@op.pl lub na telefon organizatora. Zapraszamy do kontaktu.

Uczestnik zapisujacy się na zawody wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów MLS zwanej Warmińsko - Mazurska Liga spinningowa MLS (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).