MLS

INFORMACJE I REGULAMIN WARMIŃSKO - MAZURSKIEJ LIGI SPINNINGOWEJ MLS NA SEZON 2023

ORGANIZATOR:

  MLS Service sp. z o.o.

  ul. Kanarkowa 49

  11-041 Olsztyn

  NIP 739 397 96 38

Mazurska Liga Spinningowa cykl zawodów odbywających się na jeziorach Warmii i Mazur i zbiorniku Siemianówka. Celem Ligi jest promocja sportu i turystyki wędkarskiej, sportowa rywalizacja fair-play oraz wyłonienie najlepszych teamów rywalizujących w Lidze

Prawo startu

1. W lidze MLS w sezonie 2023 prawo startu mają 2-osobowe drużyny zwane dalej teamami, które zarejestrują się na stronie ligi MLS, zapiszą się na zawody, dokonają ustalonych opłat i zaakceptują regulamin ligi.

2. Skład teamu nie może się zmieniać podczas danego sezonu, natomiast jest możliwość wprowadzenia tzw. rezerwowego na jedną z edycji zawodów.

3. Dopuszcza się możliwość startu osoby poniżej 18 lat za zgodą prawnego opiekuna, lecz w teamie z osobą pełnoletnią i pod jej opieką.

4. Drużyny mogą brać udział w pojedynczych edycjach.

Zasady organizacji ligi MLS sezon 2023

Sezon 2023 – składa się z cyklu 3 dwudniowych zawodów eliminacyjnych oraz zawodów finałowych, w których prawo startu będzie miało 20 najlepszych teamów po 6-ciu turach sezonu eliminacyjnego.

Terminarz

  1. Jezioro Roś – I – sza edycja MLS/2023 – termin 13-14.05.2023 Zapisy start: 14.04.2023 - Koniec zapisów: 30.04.2023

  2. Zbiornik Siemianówka - II – ga edycja MLS/2023 – termin 24-25.06.2023 Zapisy start: 24.05.2023 - Koniec zapisów: 10.06.2023

  3. Jezioro Śniardwy – III-cia edycja - termin 9-10.09.2023 (z opcją zbiornika rezerwowego w razie złych warunków atmosferycznych) Zapisy start: 9.08.2023 - Koniec zapisów: 25.08.2023

Jeżeli lista zapisów osiągnie minimalną pulę 25 teamów, organizator dopuszcza dopisanie Teamów w zgłoszeniach po wymaganym terminie.

4. FINAŁ - Wielkie Jeziora Mazurskie (jedno miejsce wypłynięcia) termin 7-8.10.2023.

5. Predator Fishing Grand Tour - 14-16.09.2023. Dwie najlepsze drużyny Ligi MLS Sezonu 2022, będą reprezentowały Ligę MLS na międzynarodowych zawodach na Łotwie.

W tym sezonie będą to:

  ⦁ Fishing Adenture

  ⦁ JMC Adventure Kosiory Team

UWAGA! Przed każdą imprezą będziemy zamieszczali komunikaty dotyczące poszczególnych zawodów. Komunikaty będą ukazywały się na stronie FB – Warmińsko – Mazurska Liga Spinningowa MLS.

Organizator zastrzega możliwość zmiany miejsca i terminu zawodów (tylko z ważnych powodów np. COVID-19)

Ryby i punktacja:

Metoda wędkowania to tylko i wyłącznie spinning na zasadach organizacji sportu wędkarskiego.

System punktacji ryb:

Do klasyfikacji będzie zaliczane 10 najlepiej punktowanych ryb.

Obowiązuje system obliczania „małych punktów” – za rybę – wymiar ryby do kwadratu

Przykłady:

  ⦁ szczupak 55cm – 55x55 = 3025pkt

  ⦁ sandacz 100cm – 10000pkt

System stosowany m.in. na mistrzostwach świata preferujący łowienie ryb większych i tym samym lepiej punktowanych.

  ⦁ Szczupak – wymiar 50cm

  ⦁ Sandacz – wymiar 50cm

  ⦁ Okoń – wymiar 20cm

  ⦁ Sum – wymiar 70cm

  ⦁ Boleń – wymiar do 40cm

Wymiary po przecinku są zaokrąglane do pełnych centymetrów, np. szczupak 50,1cm będzie zaliczony na wymiar 51cm.

Punktacja teamowa dotycząca poszczególnych zawodów:

Każdy dzień zawodów jest traktowany jako jedna tura i punktowany systemem tzw. ujemnym czyli:

  1 miejsce - 1pkt

  2 miejsce - 2pkt

  3 miejsce - 3pkt

W przypadku niezłowienia ryby, liczba punktów będzie zgodna z ilością startujących drużyn.

W przypadku nieobecności drużyny na turze otrzyma ona maksymalną liczbę punktów zgodną z ilością startujących drużyn.

Zwycięzcą edycji zawodów zostaje drużyna, która zgromadzi najmniejszą liczbę punktów z dwóch tur/dni.

W przypadku tej samej ilości punktów z dwóch tur zawodów, o wyższym miejscu decyduje większa liczba punktów za wszystkie zaliczone ryby danej drużyny w dwóch turach. Jeżeli to nie przynosi rozstrzygnięcia bierzemy pod uwagę najwyżej punktowaną rybę zaliczoną przez dany team, aż do skutku.

Sezon 2023 jest podzielony na dwa etapy:

⦁ Eliminacyjny – składający się z sześciu tur/edycje I-III sezonu 2023

⦁ Finałowy – składający się z dwóch tur /edycja IV sezonu 2023

Klasyfikacja Teamowa

1. Jezioro Roś – I – sza edycja MLS/2023 – termin 13-14.05.2023

2. Zbiornik Siemianówka - II – ga edycja MLS/2023 – termin 24-25.06.2023

3. Jezioro Śniardwy - termin 9-10.09.2023 (z opcją zbiornika rezerwowego w razie złych warunków atmosferycznych)

Etap finałowy

4. FINAŁ - Wielkie Jeziora Mazurskie (jedno miejsce wypłynięcia) termin 7-8.10.2023

UWAGA!

Zwycięzcą sezonu 2023 Mazurskiej Ligi Spinningowej MLS zostanie drużyna/team która wygra ETAP FINAŁOWY

Sędziowanie:

  • Zawody odbywają się na „żywej rybie”, a ich zgłaszanie odbywa się za pomocą aplikacji sędziowskiej xTramarlin.

  • Miary sędziowskie wydaje organizator na czas trwania zawodów, będą rozdawane i zbierane na każdych zawodach.

  • Dodatkowe instrukcje i informacje zawodnicy otrzymają na odprawie sędziowskiej poprzedzającej zawody.

  • Wyniki rywalizacji będą zamieszczone „na żywo” na stronie xtramarlin.pl https://www.xtramarlin.pl/

  • Pomiar czasu – w edycji I sezonu 2023 organizator wprowadza tzw. POMIAR CZASU. Dokładny opis tej formuły umieścimy w komunikatach dotyczących poszczególnych edycji.

Opłaty – bilet wstępu:

  • W lidze MLS dla 2-osobowych Teamów w sezonie 2023 obowiązują opłaty w wysokości:

  ⦁ 350pln/osoba za udział w edycjach eliminacyjnych

  ⦁ 400pln/osoba za finał

  Promocje:

  ⦁ Panie – 200pln/za udział w edycjach eliminacyjnych

  ⦁ Juniorzy do 18-go roku życia - 200pln/za udział w edycjach eliminacyjnych

Wpisowe obejmuje:

  • Posiłek na ciepło każdego dnia trwania zawodów

  • Barek kawowy na miejscu zawodów

  • Suchy prowiant + napoje na łódź

  • Bezpłatny dostęp do slipu wyznaczonego przez organizatora

  • Bezpłatny parking na samochody i łodzie na terenie bazy zawodów

  • Obsługę sędziowską oraz korzystanie z aplikacji https://xtramarlin.pl/

  • Prowadzenie klasyfikacji teamowej na stronie ligi MLS https://www.mlsfishing.pl/ oraz MLS Fishing na facebooku

  • Prowadzenie statystyk zawodów ligi MLS

  • Wprowadzenie indywidualnych profili drużyn ligi MLS

  • Ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów

  • Ochronę łodzi na terenie bazy zawodów lub wyznaczonego do tego miejsca na czas trwania zawodów

  • Atrakcyjne nagrody dla najlepszych teamów

ZAPISY:

⦁ Zapisy na każde z zawodów są obowiązkowe i będą prowadzone przez okres 2 tygodni.

⦁ Rozpoczęcie zapisów miesiąc przed każdą z imprez.

⦁ Zakończenie zapisów dwa tygodnie przed każdą z imprez.

UWAGA! Podstawą do rozegrania zawodów będzie zapisanie się na każde z zawodów eliminacyjnych 25 drużyn.

⦁ Minimalna ilość drużyn to 25 teamów.

⦁ Jeżeli na dwa tygodnie przed zawodami zapisanych będzie mniej niż 25 drużyn organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy. W takim przypadku dla drużyn, które dokonały zapisu i opłaty, środki zostaną zwrócone.

Wszelkie pytania lub uwagi proszę zgłaszać na naszego maila ligamls@op.pl lub na telefon organizatora. Zapraszamy do kontaktu.

Uczestnik zapisujący się na zawody wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów MLS zwanej Warmińsko - Mazurska Liga spinningowa MLS (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

SPRAWY DYSCYPLINARNE:

  a) nieprzestrzeganie regulaminu zawodów

  b) rozpoczęcie zawodów przed czasem lub ich kontynuowanie po zakończeniu czas

  c) łowienia ryb poza wyznaczoną strefą wędkowania

  d) łowienia metodą trollingu

  e) uśmiercanie lub znęcanie się nad rybami

  f) samowolne wyjście na brzeg lub wpłynięcie w strefę roślinności przybrzeżnej bez zgody sędziego oraz podpłynięcie do innej łodzi zawodniczej

  g) niesportowe i nieetyczne zachowanie w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników

  h) przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną

  i) zabranie z łowiska złowionej ryb

  j) używanie żywej i martwej ryby jako przynęty oraz przynęt niezgodnych z przepisami

  k) spożywanie alkoholu lub innych środków mogących wpływać na obniżenie zdolności psychofizycznych